Innergårdar

Nya bjälklag på innergårdar

Många av Stockholms innergårdar har innergårdar med bjälklag av betong, som efter många vintrar med snö och fukt blivit porösa vilket leder till läckage i de underliggande garagen och källarförråden. Bernin Bygg har effektiva metoder för att kostnadseffektivt riva de gamla innergårdarna och gjuta nya bjälklag med mycket lång livslängd.