Kontakt

Jonas Bernin
VD/Försäljningschef
Mobil: 070-554 17 11
jonas@berninbygg.se

Eva Bernin
Ekonomi- & Marknadschef
Mobil: 073-531 26 22
eva@berninbygg.se

Jennie Breiman
KMA- och Projektchef
Mobil: 073-649 09 90
jennie@berninbygg.se

Nils Enwald
Projektledare
Mobil: 076-282 91 61
nils@berninbygg.se

Johan Forsström
Projektledare
Mobil: 070-255 21 75
johan@berninbygg.se