Parkeringshus

Parkera säkert

Parkeringshus slits hårt av dubbade vinterdäck och fukt som tränger in i sprickor. På sikt kan faktiskt konstruktionens säkerhet äventyras. Vi på Bernin Bygg har lång erfarenhet av att reparera och renovera parkeringsdäck, påfartsramper och pelare i alla typer av garage och parkeringshus.