Vad vi gör

Experter på betong och balkong

Bernin Bygg är specialister på att renovera befintliga betongkonstruktioner. En stor del av vår verksamhet handlar om att ge nytt liv åt miljonprogrammets fastigheter, som nu börjar bli rejält slitna. Vi gör allt från att fräscha upp balkonger och loftgångar, till att gjuta nya trappor, bjälklag och renovera parkeringshus. Ja, kort sagt allt som rör betong.